ก่อนหลังเสริมคาง กับเลอลักษณ์

ก่อนหลังเสริมคาง ที่เลอลักษณ์ ปัจจุบันการศัลยกรรมได้รับความนิยมกว่าสมัยก่อนมาก เนื่องจากเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นเทคนิคและวิธีการผ่าตัดของแพทย์ก็พัฒนาตาม โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จึงเล็งเห็นการแก้ปัญหาและเพื่อตอบสนองความต้องการของยุคศัลยกรรมเป็นสำคัญ ที่จะต้องมีเครื่องมือผ่าตัดที่ทันสมัย เช่น การศัลกรรมเสริมจมูก ศัลกรรมเสริมคาง ศัลกรรมตา ตัดกราม ดึงหน้า ดึงคิ้ว อีกทั้งการฟื้นฟูบาดแผลหลังการฝ่าตัดเสริมหน้าอกยังรวดเร็วมากขึ้น อีกด้วย