ศัลยกรรม

หลายท่านคงเข้าใจว่า การศัลยกรรมนั้นมีแต่การศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าเท่านั่น แต่ความเป็นจริงแล้วการศัลกรรมนั้นสามารถทำได้ทั่วทั้งร่ายกาย
ศัลยกรรม สามารถเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้คือ Plastic Surgery ซึ่งหมายความว่า การทำให้รูปร่างหรือบอดี้ กลับไปเหมือนเดิม ในอดีตศัลยแพทย์ใช้ความรู้ทางด้านวิชาศัลกรรมเพื่อใช้ผ่าตัดรักษาทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำสงคราม ทำให้อวัยวะที่ผิดรูปร่างให้กลับสู่สภาพปกติและสวยงาม เช่น การศัลกรรมเสริมจมูก ศัลกรรมเสริมคาง ศัลกรรมตา ตัดกราม ดึงหน้า ดึงคิ้ว เป็นต้น