ตัดเหงือกด้วยเลเซอร์

การตัดเหงือกด้วยเลเซอร์
คือ วิธีการศัลยกรรมตกแต่งที่ใช้เครื่องมือเลเซอร์เข้ามาช่วยแซะ, กรอเหงือกที่มีความผิดปกติ เพื่อปรับเปลี่ยนรูปร่างของเหงือกให้พอดีกับตัวฟัน เหมาะสำหรับคนที่อยากแก้ปัญหาเรื่องเหงือกหนา ยาว ใหญ่เกินไป จนทำให้เหงือกลงมาคลุมตัวฟันมากเกินไป ดูไม่สมดุลกับขนาดของฟัน

โดยภายหลังจากที่ทำการตัดเหงือกจะสังเกตได้ถึงผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน คือ เหงือกเดิมที่เคยเห็นเด่นชัดจะมีขนาดเล็กสมดุลกับซี่ฟันและช่องปากได้มากยิ่งขึ้น ช่วยทำให้ฟันดูยาวสวยเป็นธรรมชาติภายในเวลาอันรวดเร็ว แบบไร้รอยแผลเย็บ ไม่มีเลือดไหลอาบและไม่ต้องปวดระบมไปทั้งปากเหมือนการทำฟันแบบอื่น ๆ จึงถือได้ว่าวิธีการตัดเหงือกนี้ถือเป็นวิธีที่เห็นผลลัพธ์ชัดเจนและปลอดภัย แต่จะต้องมีทันตแพทย์เป็นผู้ดำเนินการรักษาและตรวจวิเคราะห์ตามความเหมาะสมของแต่ละคนอีกด้วย

คำแนะนำหลังตัดเหงือกด้วยเลเซอร์

  1. ภายหลังจากการทำเลเซอร์ ผู้ป่วยจะมีอาการชาที่ริมฝีปากประมาณ 1 ชั่วโมง และควรทำความสะอาดช่องปากอย่างสม่ำเสมอ
  2. ผู้ป่วยควรแปรงฟันอย่างถูกวิธี และควรแปรงตรงบริเวณที่ทำเลเซอร์เพื่อลดอาการอักเสบและติดเชื้อ ทำให้แผลเลเซอร์หายได้เร็วขึ้น
  3. หลังจากหมดฤทธิ์ยาชา ผู้ป่วยสามารถทานอาหารได้ตามปกติ 1 วันแรกหลังจากทำเลเซอร์ผู้ป่วยควรลดอาหารที่มีรสจัด หรือร้อนจัดเพราะอาจทำให้ผู้ป่วยเกิดความระคายเคืองบริเวณแผลเลเซอร์ได้แต่ไม่เป็นอันตรายใดๆกับผู้ป่วย
  4. ผู้ป่วยควรทานยาตามทันตแพทย์สั่งจนครบ และควรมาพบแพทย์ให้ตรงตามวันและเวลานัดหมาย