รากฟันเทียม

รากฟันเทียม

รากฟันเทียมคืออะไร
รากฟันเทียมคือ การฝังวัสดุเทียมที่มีรูปร่างคล้าย รากฟันลงบนกระดูกขากรรไกร เพื่อทดแทนส่วนของรากฟันธรรมชาติที่หายไป และเพื่อช่วยให้ฟันปลอมภายในช่องปากทั้งชนิดถอดได้ และชนิดติดแน่นยึดเกาะได้ดี รากฟันเทียมมีลักษณะเหมือนฟันชุดที่ 3 งอกออกมาจากเหงือก ซึ่งส่วนของฟันปลอมจะติดอยู่กับรากฟันเทียม น้ำหนักการบดเคี้ยวจะกดลงไปที่กระดูกขากรรไกร เหมือนฟันแท้ทุกประการ

ข้อดีของรากฟันเทียม
1. ฟันมีลักษณะสวยงามเป็นธรรมชาติ ยิ้มได้อย่างมั่นใจ
2. รับประทานอาหารได้ทุกชนิดตามความต้องการ และพูดได้ชัดเจน
3. รู้สึกสะดวกสบายใกล้เคียงกับฟันแท้เดิม
4. ช่วยให้ฟันแท้ที่อยู่ข้างเคียงกับกระดูกขากรรไกรอยู่ในสภาพปกติ
5. มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง และมีบุคลิกภาพที่ดี