ลดขนาดปานนม

ปานนมขนาดใหญ่อาจเป็นตั้งแต่กำเนิดหรือหลังการตั้งครรภ์และให้นมบุตร แต่โดยทั่วไปการผ่าตัดลดขนาดปานนมจะไม่มีผลต่อการให้นมบุตร

ปานนม

ขั้นตอนการผ่าตัด

1. ฉีดยาชาเฉพาะที่รอบหัวนม

2. แพทย์จะตัดปานนมส่วนที่เกินออก

3. เย็บปิดแผลชั้นในและแผลชั้นนอกของบริเวณปานนม

การดูแลหลังผ่าตัด

1. ปกติแพทย์จะนัดมาตัดไหมเมื่อครบ 5 วันหลังผ่าตัด

2. ถ้ามีเลือดออกมากควรติดต่อแพทย์ในทันที

3. หลังผ่าตัดปานนมให้ใส่ชุดชั้นในหลวมๆ ประมาณ 2 อาทิตย์

4. หลังเปิดแผลในวันที่ 1 ใช้ครีมแก้อักเสบและทำความสะอาดแผลเช้า – เย็น

5. แผลเป็นที่รอบปานนมจะมีลักษณะเป็นจีบๆ ในช่วงแรก หลังจากนั้นจะค่อยๆ จางไป

6. ห้ามแผลโดนน้ำจนกว่าจะตัดไหม

7. หลังจากตัดไหม 1 สัปดาห์ ให้ทายาลบรอยแผลเป็นได้