เลเซอร์ฟอกฟันขาว

เลเซอร์ฟอกฟันขาว
เป็นวิทยาการล่าสุดของการฟอกสีฟัน โดยทันตแพทย์ ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อเนื้อเยื่อในช่องปาก การฟอกสีฟันโดยเลเซอร์ มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก ปลอดภัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพียงพบทันตแพทย์แค่ครั้งเดียว และใช้เวลาเพียง 30-45 นาที เท่านั้น คุณก็สามารถกลับบ้านไปด้วยฟันที่ขาวสะอาดและรอยยิ้มที่สดใส

ขั้นตอนการทำเลเซอร์ฟอกฟันขาว
เริ่มจากทันตแพทย์จะใส่เจลป้องกันเหงือก หลังจากนั้นทาเจลฟอกสีฟันลงบนตัวฟัน แล้วทันตแพทย์จะฉายแสงเลเซอร์ลงบนเจลฟอกสีฟันนั้นเพื่อให้สารฟอกสีฟันทำปฏิกิริยากับฟัน โดยทำซ้ำทุก 15 วินาที แต่จะซ้ำกี่ครั้งทันตแพทย์ จะพิจารณาตามความเหมาะสม หลังจากนั้นจะล้างเจล ฟอกสีฟันและนำตัวป้องกันเหงือกออก คุณสามารถอวดยิ้มฟันขาวของคุณได้ทันที เลเซอร์ฟอกฟันขาว ให้ผลอันน่าทึ่ง และเป็นทางเลือกที่น่าสนใจโดยส่วนใหญ่ของผู้เข้ารับการรักษาจะพึงพอใจกับผลที่ได้รับ ที่สำคัญการฟอกสีฟันให้ขาวโดยวิธีนี้ โดยทั่วไปแล้วไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดใดๆ แต่อาจมีอาการเสียวฟันในบางกรณี เลเซอร์ฟอกฟันขาวอาจให้ผลเป็นเวลาหลายปี หากรักษาสุขภาพฟันและหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่ทำให้เกิดคราบเกาะบริเวณฟัน เช่น ชา กาแฟ ไวน์แดง ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ผลที่แท้จริงจะต่างกันออกไปในแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับ โครงสร้างของฟัน และอุปนิสัยในการรับประทานอาหาร