ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จ.นนทบุรี
รับสมัครพนักงานหลายอัตรา *ด่วน*

1.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ PR หญิง

อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวส – ปริญญาตรี (หลายอัตรา)
ลักษณะงาน : ให้คำแนะนำลูกค้าในการตรวจ รักษา
: ให้คำปรึกษาลูกค้าในการทำศัลยกรรมตกแต่ง
คุณสมบัติ : มีประสบการณ์งานคลินิกความงาม, สุขภาพ, สปา, โรงแรม, งานขายและงานบริการ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
: มีความอดทดสูง ขยัน ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น
: มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
เงินเดือนตามประสบการณ์(เงินเดือน+ค่าคอมมิชชั่น)

 

2.เจ้าหน้าทีตอบคำถามทางSocial (face book) (5อัตรา)
ลักษณะงาน : โต้ตอบ คำถาม เรื่องศัลยกรรมความงาม ข้อมูลโปรโมชั่น ของแต่ละเดือน ความพิเศษในการทำศัลยกรรม ปรึกษาการทำศัลยกรรม
คุณสมบัติ : ปวส-ปริญญาตรี หญิง 22 ปีขึ้นไป (รับนักศึกษาจบใหม่)
: มีทักษะสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
*ยินดีสอนผู้ทีมีใจรักบริการ สนใจเรื่องความงาม เข้าร่วมงาน
เงินเดือนตามประสบการณ์(เงินเดือน+ค่าคอมมิชชั่น)

 

3.เจ้าหน้าที่พยาบาล แผนกผู้ป่วยใน (1อัตรา)
คุณสมบัติ :จบปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตมีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
-เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
-มีใจรักในการบริการ และอดทน
-มีทักษะในการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ดี
ลักษณะงาน : ปฎิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
-มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการและวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติหัตถการต่างๆทางการพยาบาลและสามารถปฏิบัติหัตถการพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง ตามที่แพทย์สั่งและตามกระบวนการมาตรฐานที่กำหนดไว้
-สามารถให้คำแนะนำ และสื่อสารกับผู้ป่วย/ผู้รับบริการในการปฏิบัติหัตถการพยาบาลในเบื้องต้น ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
-แสดงออกถึงความรู้ ความเข้าใจในหลักการบริหารยาตามหลัก 7Rและนโยบายความปลอดภัยในการบริหารยา
-สามารถปฏิบัติด้านการให้ยากับผู้ป่วย ตามวิธีการมาตรฐานที่องค์กรกำหนดได้อย่างถูกต้องรวมถึงการเฝ้าระวังอาการข้างเคียงที่สังเกตได้จากยาที่ใช้เป็นประจำหรือยามาตรฐานได้
-มีความรู้และเข้าใจในอุปกรณ์เครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ในการรักษา พยาบาลผู้ป่วย ทั้งประเภท วัตถุประสงค์การใช้ และวิธีการใช้งาน อย่างครบถ้วนถูกต้อง และเตรียมเครื่องมือในการพยาบาลได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามวัตถุประสงค์
4.นักเทคนิคการแพทย์ ช-ญ 1อัตรา
-เพศ ชาย หญิงอายุ22 ปีขึ้นไป
-ถ้ามีประสบการณ์การทำงานห้องปฎิบัติการอย่างน้อย 1ปี
-สามารถทำงานล่วงเวลาได้
5.ผู้ช่วยเภสัชกร 1อัตรา
-เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี
-วุฒิการศึกษา ม.6 หากจบหลักผู้ช่วยเภสัชกรจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่มีใจรักในงานบริการ

สมัครด้วยตนเองที่ แผนกทรัพยากรบุคคล รพ.เลอลักษณ์ จำกัด ชั้น 4 วัน จันทร์-เสาร์ 09.00-18.00 น